Wielkopolska Teka Edukacyjna

Film dokumentalny, „Między Czerwcem a Grudniem był Marzec”, reż. Zbysław Kaczmarek, producent TVP Poznań, Czas: 29 minut, Wyd. IPN Poznań w ramach cyklu „Historie nieznane 2”, Poznań 2012 r.

 

„Wiec pod Adasiem” w marcu 1968 r. był aktem poparcia poznańskich studentów dla protestujących studentów Warszawy. Protesty, ulotki, petycje Międzyuczelnianej Komisji Organizacyjnej Studentów Miasta Poznania spowodowały represje niewspółmierne do „przewinień” młodzieży akademickiej. Zatrzymano około 220 osób, które przesłuchiwano, postawiono przed sądami i kolegiami, relegowano z uczelni oraz inwigilowano przez następne lata.

Wspomnienia uczestników wydarzeń: Barbara Gaj, Michał Gulgocki, Mirosław Jankowski, Jerzy Kopania, Henryk Kotoński, Zygmunt Jerzmanowski, Lech Raczak, Elżbieta Polak, Sylwester Skorb, Zofia Trojanowiczowa

Wielkopolska Teka Edukacyjna

creative

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)
Więcej informacji tutaj.

Wielkopolska Teka Edukacyjna traktowana jest jako kompletny zbiór, przedziały czasowe (1939-1945; 1946-1969; 1970-1990) są zamkniętymi utworami i każde dodatkowe użycie poszczególnych elementów strony (np. zdjęć) wymaga odrębnej pisemnej zgody.

Znajdz-nas-na-facebooku