Wielkopolska Teka Edukacyjna

Od organizatora

Wielkopolska Teka Edukacyjna (WTE) promuje innowacyjny model kształcenia, który dzięki przedstawieniu historii regionu wielkopolskiego ma pomóc nauczycielowi w rozbudzeniu zainteresowania młodych ludzi historią lokalną, w kontekście ogólnopolskim. W zakładkach „Kalendarium historyczne” i „Biogramy” zwracamy szczególną uwagę na wydarzenia i biogramy istotne dla regionu wielkopolskiego. Naszym założeniem jest udostępnienie na portalu narzędzi edukacyjnych, które mogą przyczynić się do wzmożenia aktywności twórczej, zdobycia przez ucznia umiejętności wartościowania i hierarchizowania wydarzeń historycznych.

Usytuowany w jednym miejscu szeroki wachlarz materiałów źródłowych i edukacyjnych, pozwala na wielopoziomowe spojrzenie na historię. Korzystając ze strony WTE, uczeń może przygotowywać się do zapowiedzianej przez nauczyciela kolejnej lekcji, odrobić zadanie domowe, np. oglądając krótki materiał filmowy, czy wreszcie samodzielnie dokonać wyboru materiału do poprowadzenia lekcji pod okiem nauczyciela.

Zawartość WTE jest subiektywnym wyborem ikonograficznym, archiwalnym, filmowym i literackim, obejmującym lata 1945-1990. Materiał został opracowany przez specjalistów i ekspertów współpracujących z Fundacją Centrum Solidarności, Biblioteką Raczyńskich oraz Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość”. Przy selekcji materiałów naszą uwagę skupiamy na odbiorcy, jakim jest nauczyciel i uczeń. To do nich głównie kierujemy zawartość portalu. Mając na uwadze czas, jakim dysponuje nauczyciel podczas zajęć lekcyjnych, staramy się proponować różnorodny materiał, który zainteresuje i zachęci uczniów do poszerzenia wiedzy historycznej.

Fundacja Centrum Solidarności – Prezes Zarządu Danuta Kobzdej

Wielkopolska Teka Edukacyjna

creative

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)
Więcej informacji tutaj.

Wielkopolska Teka Edukacyjna traktowana jest jako kompletny zbiór, przedziały czasowe (1939-1945; 1946-1969; 1970-1990) są zamkniętymi utworami i każde dodatkowe użycie poszczególnych elementów strony (np. zdjęć) wymaga odrębnej pisemnej zgody.

Znajdz-nas-na-facebooku