Wielkopolska Teka Edukacyjna

altaltalt

II Wojna Światowa

Wielkopolska w czasie II wojny światowej. Fotografie, filmy dokumentalne, teksty pomocnicze, scenariusze zajęć lekcyjnych.

Odbudowa Polski. PRL

Odbudowa Polski w latach powojennych. Czasy głębokiego komunizmu i odwilży gomułkowskiej.

Zmiana ustroju

Pierwsze kroki do wolności. Przebudzenie narodu. Organizowanie się opozycji. Solidarność. Zmiana ustroju.

O projekcie Wielkopolska Teka Edukacyjna

Fundacja Centrum Solidarności przedstawia projekt „Wielkopolska Teka Edukacyjna”. Jest to interaktywna strona internetowa, na której znajduje się szeroki wachlarz propozycji edukacyjnych, wykorzystujących różne środki przekazu historycznego. Materiał podzielony jest na 3 okresy historii Polski i skierowany jest do nauczycieli historii oraz młodzieży z całej Polski. Intencją twórców jest niekomercyjne udostępnianie jak najszerszej grupie odbiorców materialnych zasobów dziedzictwa kulturowego, zebranych tematycznie na stronie. Wielkopolska Teka Edukacyjna traktowana jest jako kompletny zbiór, przedziały czasowe (1939-1945; 1945-1970; 1970-1990) są zamkniętymi utworami i każde dodatkowe użycie poszczególnych elementów strony (np. zdjęć) wymaga odrębnej pisemnej zgody.

Wielkopolska Teka Edukacyjna

creative

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)
Więcej informacji tutaj.

Wielkopolska Teka Edukacyjna traktowana jest jako kompletny zbiór, przedziały czasowe (1939-1945; 1946-1969; 1970-1990) są zamkniętymi utworami i każde dodatkowe użycie poszczególnych elementów strony (np. zdjęć) wymaga odrębnej pisemnej zgody.

Znajdz-nas-na-facebooku